Willem de Roolaan 72 - 8620 Nieuwpoort - 058 23 22 11 - info@stellamarisnieuwpoort.be - www.stellamarisnieuwpoort.beBetreft: geen busvervoer met onze schoolbus door rijopleiding buschauffeurs

Geachte ouders,

In het kader van de regelgeving vanuit Europa voor beroepschauffeurs, dienen onze buschauffeurs tegen 1 maart 2021 extra bijlessen te volgen om hun ‘Vakbekwaamheidscertificaat’ te behalen om te mogen blijven rijden met de bus. Deze 35 urenopleiding is een wettelijke verplichting.

De chauffeurs van onze school (Vincent en directeur Jeroen) volgen daardoor 5 dagen les van 8u.30 tot 16u.30 in Brugge.

 

Deze lessen gaan door op:

  • Dinsdag 13 oktober 2020

  • Woensdag 14 oktober 2020

  • Donderdag 29 oktober 2020

  • Dinsdag 17 november 2020

  • Nog een later te bepalen datum in 2021

Bijgevolg kan er op die data niet gereden worden met de bus om de leerlingen voor en na schooltijd op te halen of thuis te bezorgen.

  • We hopen dat jullie die dagen zelf kunnen zorgen voor een oplossing om de kinderen naar school te brengen en op school af te halen.

Indien dit écht niet lukt, mag je de school vooraf contacteren (via telefoon of mail). We kijken dan samen voor een oplossing.

 

Bedankt voor jullie begrip en medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Hillewaere,

 

directeur

 

Vandaag ons eerste coronaproof verjaardagsmoment 2020-2021!
De kleutertjes in de zaal en de kinderen van de lagere klassen... in klas, online verbonden met meester Jeroen in de zaal, geprojecteerd op de digitale borden.
Elke jarige werd in de bloemetjes gezet met ons traditioneel verjaardagslied en jawel... het klonk simultaan vanuit alle 12 klassen en vanuit de zaal. Een mooie toepassing van media in de basisschool.
Kijk hieronder voor enkele sfeerbeelden.

vrijdag 18 september strapdag

We komen zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school! (STRAPPEN = STappen of TRappen)

Zie hieronder het nieuwe 'straplied'


Geachte ouders,

onderstaand bericht ontvangen van de stadsdiensten:

"We willen jullie op de hoogte brengen dat de Willem de Roolaan nog steeds gebruikt wordt de wekelijkse vrijdagmarkt om te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen.

Bijgevolg is deze afgesloten tussen de Sint-Sebastiaanstraat en de OLV straat van 6.30 u. tot omstreeks 13.00 u.

We houden jullie op de hoogte als er wijzigingen zullen zijn aan deze regeling."


 

 

 

 

 

 

Eerste evacuatie-oefening van het schooljaar - volledige school ontruimd in 3 minuten!


Welkom terug!

Lieve sloebers, beste leerlingen,

na een lange periode van lockdown, grote en kleine bubbels,... mogen we jullie morgen ALLEMAAL welkom heten in onze school, in jullie school: STELLA MARIS NIEUWPOORT.

Met de nodige mondmaskers, zeeppompjes, waterkraantjes, ontsmettingsflessen, afspraken, verkeersregels,... hopen we het virusmonster genoeg de baas te kunnen zodat we jullie een volledig schooljaar kunnen aanbieden.

Afspraak morgen aan de schoolpoort (tussen 8.00 u. en 8.25 u.)

  • voor de kleuters de poort van het sportplein
  • L1, L2 en L3 aan de rechterkant van de blauwe inkomdeur
  • L4, L5 en L6 aan de linkerkant van de blauwe inkomdeur

tot morgen!Op maandag 29 juni 2020 hielden we voor en met onze leerlingen van het zesde leerjaar een corona-proof proclamatie. Jammer dat we ouders, grootouders, broers, zussen,... niet konden noch mochten uitnodigen. Daarom laten we jullie via enkele filmpjes meegenieten. Hier het officiële gedeelte van de proclamatie.

Na het officiële gedeelte van de proclamatie kregen de leerlingen de kans om op ludieke wijze hun getuigschrift aan het publiek te tonen. Geniet mee.

Traditiegetrouw werd ook dit jaar afgeteld om de afstudeerhoedjes de hoogte in te gooien. Tel je mee?


Momenteel proberen we onze leerlingen zo goed als mogelijk te contacteren via mail. Ben je ouder van een leerling van onze school en heb je tot op heden nog geen mails ontvangen van de directie of van de klastitularis - neem dan contact op met de ict-coördinator via 

dit contactformulier

In dit formulier geef je je naam, de naam en klas van je kind(eren) en je e-mailadres(sen) door.

Vergeet ook niet in je 'ongewenste mail' te kijken, onze mails zouden ook daar kunnen terechtgekomen zijn.


 

 

Welkom aan boord van ons schip

'Stella Maris'

en goede vaart!


Stella Maris en het klimaat...

Boterhammen in een doos,

anders wordt de vuilbak boos!

De laatste slogan van onze klimaatweken. Boterhammetjes in de brooddoos, niet in aluminiumfolie of in wegwerpzakjes; zo wordt de afvalberg weer wat kleiner!

En nu... op naar 2 april, onze groene dag!

Groene kikker, bruine beer,... ik sorteer!
Groenafval, papier, karton, pmd, toners en cartridges van printers, batterijen, restafval,...
We sorteren om de restafvalberg te verkleinen!

Vuilnisbakken overal... omdat je ze gebruiken zal!

 

Deze slogan vraagt weinig tot geen uitleg. Geen afval op de grond maar in de vuilnisbak.

Lichten uit... natuur vooruit!

 

Met deze slogan gaan we onze derde klimaatweek in.

 - Lokaal verlaten - lichten uit!

 - Klas gedaan - schakelaar beamer, boxen,... uit!

 - Niet gebruikte opladers - uit het stopcontact!

Vooral in een periode waar het 's avonds, als de lessen gedaan zijn, nog niet donker is, blijven de lichten gemakkelijk aan.

Kleine attitudes met grote besparingsgevolgen.


"Voor elke kapoen... een beetje groen!

Bomen op de speelplaats, een nieuw graspleintje op ons sportplein, plantjes in de klas,...

Groen zorgt voor zuurstof, voor rust, voor sfeer,...

Nu de lente in aantocht is komt alle groen in bloei, prille knoppen, frisse bloesems, nieuwe blaadjes,...

Leve de natuur! Ook op school en in de klassen!

 

"Minder zuchten... klas verluchten!"
In onze klimaatweken denken we ook op de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten. Zeker in de winter besteden we voldoende aandacht aan het verluchten van de klassen! Een raam open tijdens de speeltijd zorgt voor voldoende zuurstof in de klas; ook de slechte bacteriën krijgen zo minder kansen.

"Flessen kopen is gedaan... lekker water van de kraan!"

is de tweede slogan van deze week.

Sinds het begin van dit schooljaar drinkt iedereen in het Stella Maris water uit de Dopper-flessen, aangekocht in samenwerking met Immaculata De Panne, IWVA en onze ouderraad.

Bij ons is het het hele jaar door 'Tounée minérale!' op school.

Op uw gezondheid!

In het kader van de wereldwijde klimaatacties willen wij onze leerlingen erop wijzen hoe we met alledaagse aandachtspuntjes onze ecologische voetafdruk kunnen verkleinen.

We starten op maandag 25 februari met onze eerste slogan 'Winterplicht... deuren dicht!'

Vier weken lang worden een achttal slogans in de kijker gezet.

Als kers op de taart houden we op dinsdag 2 april een 'groene dag' met een tentoonstelling, groene kledij,...