Willem de Roolaan 72 - 8620 Nieuwpoort - 058 23 22 11 - info@stellamarisnieuwpoort.be - www.stellamarisnieuwpoort.be


Aicha...voor altijd in ons hart...


groeten van de paashaas...

Na een spannende finale - hier de ontmaskering!

Volg elke dag een nieuwe aflevering van "The masked teacher".
Probeer te raden welk personeelslid van onze school achter het masker zit.
Vrijdagnamiddag, tijdens ons carnavalsfeest, worden de maskers afgezet en de deelnemers 'ontmaskerd'.

31 januari 2022
dag van de directeur
Onze leerlingen en leerkrachten vergaten onze directeur niet op "zijn dag".
Tijdens een rondgang naar alle klassen kreeg hij applaus, staande ovaties, groepsknuffels op afstand,... door de allerkleinsten werd onze directeur zelfs versierd met tientallen rode hartjes.
Hij kreeg ook de codi (coördinerend directeur) op bezoek met een attentie.
Jeroen, dank voor alles!Dag van de jeugdbeweging 2021.

veldloop 2021 -proficiat aan alle deelnemers!


Bij welke ziektesymptomen mag mijn kind naar school? Wanneer moet ik eerst de dokter raadplegen? Hieronder de link naar twee "beslisbomen" als je kind zich ziek voelt.

 

beslisboom kleuter - - - - - - - - - beslisboom lagere school

 

uitgebreide beslisboom lager en kleuter 
 

 

Welkom aan boord van ons schip

'Stella Maris'

en goede vaart!


Stella Maris en het klimaat...

Boterhammen in een doos,

anders wordt de vuilbak boos!

De laatste slogan van onze klimaatweken. Boterhammetjes in de brooddoos, niet in aluminiumfolie of in wegwerpzakjes; zo wordt de afvalberg weer wat kleiner!

En nu... op naar 2 april, onze groene dag!

Groene kikker, bruine beer,... ik sorteer!
Groenafval, papier, karton, pmd, toners en cartridges van printers, batterijen, restafval,...
We sorteren om de restafvalberg te verkleinen!

Vuilnisbakken overal... omdat je ze gebruiken zal!

 

Deze slogan vraagt weinig tot geen uitleg. Geen afval op de grond maar in de vuilnisbak.

Lichten uit... natuur vooruit!

 

Met deze slogan gaan we onze derde klimaatweek in.

 - Lokaal verlaten - lichten uit!

 - Klas gedaan - schakelaar beamer, boxen,... uit!

 - Niet gebruikte opladers - uit het stopcontact!

Vooral in een periode waar het 's avonds, als de lessen gedaan zijn, nog niet donker is, blijven de lichten gemakkelijk aan.

Kleine attitudes met grote besparingsgevolgen.


"Voor elke kapoen... een beetje groen!

Bomen op de speelplaats, een nieuw graspleintje op ons sportplein, plantjes in de klas,...

Groen zorgt voor zuurstof, voor rust, voor sfeer,...

Nu de lente in aantocht is komt alle groen in bloei, prille knoppen, frisse bloesems, nieuwe blaadjes,...

Leve de natuur! Ook op school en in de klassen!

 

"Minder zuchten... klas verluchten!"
In onze klimaatweken denken we ook op de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten. Zeker in de winter besteden we voldoende aandacht aan het verluchten van de klassen! Een raam open tijdens de speeltijd zorgt voor voldoende zuurstof in de klas; ook de slechte bacteriën krijgen zo minder kansen.

"Flessen kopen is gedaan... lekker water van de kraan!"

is de tweede slogan van deze week.

Sinds het begin van dit schooljaar drinkt iedereen in het Stella Maris water uit de Dopper-flessen, aangekocht in samenwerking met Immaculata De Panne, IWVA en onze ouderraad.

Bij ons is het het hele jaar door 'Tounée minérale!' op school.

Op uw gezondheid!

In het kader van de wereldwijde klimaatacties willen wij onze leerlingen erop wijzen hoe we met alledaagse aandachtspuntjes onze ecologische voetafdruk kunnen verkleinen.

We starten op maandag 25 februari met onze eerste slogan 'Winterplicht... deuren dicht!'

Vier weken lang worden een achttal slogans in de kijker gezet.

Als kers op de taart houden we op dinsdag 2 april een 'groene dag' met een tentoonstelling, groene kledij,...